Abortgränsen

Abort är ett ämne som engagerar och fortsätter att skapa rubriker i media vecka efter vecka, år efter år. För att få en bättre underliggande kunskap om detta ämne kommer vi på denna sida presentera fakta, vanliga frågor och statistik.

Det som reglerar när en gravid person får avbryta graviditeten är abortlagen. Denna lag innefattar alla som är gravida i Sverige, även för dig som inte är svensk medborgare eller som inte är bosatt i Sverige. Beslutet är ditt – det finns inga krav på att ange varför du gör abort.

Abort i Sverige – vad gäller?

Här presenterar vi de skiljelinjer som förändras beroende på vilken vecka in i graviditeten du befinner dig i.

Till och med vecka 18

Du som gravid får ta beslut om det inte har gått mer än 18 veckor och noll dagar om abort eller inte.

Tillstånd krävs efter vecka 18

Efter vecka 18 krävs det särskilda skäl till abort. Dessa skäl kan exempelvis vara problem med alkohol- eller drogproblem, din ålder, psykisk ohälsa eller en missbildning eller skada på fostret. Vecka 18 är alltså brytpunkten hur länge man får göra abort baserat på den gravidas ”egna beslut”.

Socialstyrelsen ger inte tillstånd till abort om fostret kan överleva utanför den gravidas kropp. Här är det 21 hela veckor och sex dagar som är sista dagen för abort.

På blanketten för ansökan om tillstånd till abort eller avbrytande av havandeskap hos Socialstyrelsen finns det möjlighet att bifoga:

  • Medicinsk utredning
  • Psykosocial utredning
  • Kompletterande handlingar, exempelvis ultraljudsutlåtande eller skriftlig redogörelse från kvinnan.

För att få en utförligare beskrivning och mer kött på benen kring ämnen som rör denna lag hänvisar vi till 1177’s informativa sida om abortlagen.

Abort – statistik i ämnet

Abortfakta i Sverige

  • Knappt 36 000 aborter utfördes i Sverige 2018
  • 84 % av aborterna utfördes före vecka 9 och 57 % före vecka 7
  • 93 % av alla aborter 2018 var medicinska aborter
  • 1 % av alla aborter (370 st) utfördes efter vecka 18

Information från Statistik om aborter från Socialstyrelsen.

Två aborttyper

Nedan sammanfattar vi en tydlig och bra RFSU-guide som tar upp Abort – Hur går det till?. Du kan också kolla på en youtubefilm från RFSU (3:24 min) som sammanfattar de olika stegen.

Abort - medicinsk

Med denna metod tar du ett läkemedel som avstannar graviditeten. Efter två dagar åker du tillbaka till sjukhuset och tar ytterligare ett läkemedel (som sätter igång livmodersammandragningar) och fostret stöts därefter ut. Hur lång tid tar en medicinsk abort? I normalfall brukar det ta cirka 4-6 timmar och smärtlindring finns att tillgå.

Du kan göra en medicinsk abort hemma. Ett krav är att du är över 18 år och har någon som stöttar dig hemmavid. Denna metod är vanlig fram till vecka 9. Ett återbesök på sjukhuset görs efter några.

Abort – kirurgisk

Denna operation görs oftast till vecka 12 eller 13 och startas igång från och med att du tar tabletter tre timmar innan operationen drar igång. Ibland får du narkos medan du ibland får lokalbedövning. Ni går självklart igenom alternativen mer noggrant när du är i kontakt med vården.

Hur görs då själva aborten? En vakuumsug förs in i livmodern och graviditeten sugs ut ihop med moderkakan. Efter kirugisk abort kommer du tillbaka till sjukhuset för ett återbesök för att kontrollera att allt gått enligt plan.

Som sagt…

Denna sida syftar inte till att skapa opinion om för eller emot abort utan syftar enbart till att debatten ska grundas på fakta från våra olika myndigheter.

Läs mer!