Familjehem & jourhem

Att vara familjehem innebär inte bara att öppna sitt hem för barn som behöver en trygg tillvaro, det innebär också att öppna sitt hjärta.

Vad är familjehem?

Familjehem är det som tidigare har kallats för fosterhem, och syftar till familjer som tar emot barn i sitt eget hem för att ge dem förutsättningar till en trygg tillvaro och samvaro. Det kan finnas flera anledningar till att barn behöver placeras i familjehem; brister i föräldrarnas förmåga till omsorg eller misstanke om missbruk eller kriminalitet, till exempel.

Det är den lokala socialtjänsten som beslutar om vilka familjehem som är lämpliga vid rekrytering och utredning av dessa. Familjehemmen i sig tillhandahålles ofta av kommunen, men allt oftare av privata aktörer och konsulentverksamheter, som utgör ett stort stöd för kommunerna och dit många blivande familjehem vänder sig.

Skillnad mellan familjehem och jourhem

Till skillnad från placering i familjehem, är jourhemsplaceringar ofta mycket mer kortvariga och sker dessutom med väldigt kort varsel. Det kan röra sig om en timmes framförhållning från det att besked lämnas till jourhemmet till dess att barnet faktiskt placeras där.

Ett barn som placeras i jourhem anses vara i en situation som kräver ett snabbt ingripande och då finns helt enkelt inte tiden till att hitta det familjehem som är bäst lämpat för det enskilde barnet. En jourhemsplacering kan däremot övergå till en ”vanlig” familjehemsplacering. Som jourförälder är det viktigt att vara förberedd på det chocktillstånd som barnet kan befinna sig i, tillsammans med de svårigheter som barnets, många gånger traumatiska, upplevelse kan innebära.

Vill du bli familjehem?

Har du ett hjärta av guld och en stark vilja att hjälpa andra? Då kan familjehem vara någonting för dig. Att bli familjehem kommer ofta med en del påfrestningar och prövningar; för att vara aktuell som familjehem bör du därför uppfylla följande kriterier:

  • De eller den vuxna i hushållet ska vara mellan 25-65 år vid nyplacering, samt ha uppnått en viss livserfarenhet och mognad
  • Det yngsta barnet i hushållet ska vara minst 3 år fyllda
  • Ett vuxet par ska ha en stabil relation som har varat i minst 3 år
  • Det placerade barnet ska ha tillgång till ett eget rum i en bostad som är stadigvarande
  • Registerutdrag från socialregistret, Kronofogden, Försäkringskassan samt polisens misstanke- och belastningsregister ska kunna uppvisas

Hos Socialstyrelsen går det att läsa mer om vad du förväntas stötta barnet med och om hur du väntas bidra till att barnet får en värdig vardag, skolgång och en trygg relation till en vuxen person.

Bli familjehem

Det finns ett ständigt behov av familjer eller hushåll som kan tänka sig att bli familjehem. Det är i slutänden socialtjänsten som avgör vilka familjer som beviljas detta uppdrag. Efter att du har blivit godkänd av din kommunala socialtjänst kan du söka dig till något av de många konsulentstödda familjehem som söker nya familjehem. Hos din lokala socialtjänst kan du få information om hur du blir familjehem hos en privat aktör. Hitta hemsidan till din kommun hos Sveriges regioner och landsting (SKR).