Hur många barn?

En fråga som är aktuell för de flesta barnfamiljer är hur många barn som ska skaffas. Ett stort beslut med många olika känslor som ständigt snurrar runt i huvudet!

För att underlätta denna frågeställning har vi sammanställt tips och förändringar ni kanske inte tänkt på. Allt för att ge er så mycket konkret information som möjligt!

Antal barn per kvinna

Barnafödandet har minskat under de senaste åren i Sverige. Det är svårt att peka på exakt varför det blivit så men faktorer som kan påverka är deltagande i arbetsliv och utbildning samt vilken familjepolitik som förs i landet. År 2017 visade statistiken att fruktsamhetstalet för kvinnor är 1,78 för landet i genomsnitt. Samma år konstaterades det från SCB att svenska barnafödandet minskat senaste åren.

Siffrorna varierar mycket från kommun till kommun. Exempelvis har kända studentstäder som Uppsala en låg fruktsamhet eftersom få personer får barn under studieåren.

Två eller tre barn

Denna sida vänder sig i första hand till er som går i funderingar på att skaffa ett andra eller ett tredje barn. Hoppas ni får nya lärdomar och att vi underlättar ert beslut! Välj två eller tre barn i rullistan eller boxarna nedan för att läsa mer!

Läs mer!